หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การสอบวัดประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย : admin
อ่าน : 425
อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

การสอบวัดประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) มี ๔ ห้องสอบ นักเรียนเข้าสอบ ๗๙ คน การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย