หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประเมินผลการอ่าน-การเขียน(RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย : admin
อ่าน : 244
อังคาร ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

การประเมินผลการอ่าน-การเขียน(RT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) มี ๒ ห้องสอบ นักเรียนเข้าสอบ ๒๔ คน การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย