หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก)
โดย : admin
อ่าน : 179
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน(จัดทำหนังสือเล่มเล็ก)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๔-๖ จำนวน ๓๖ คน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านอี่หล่ำฯ คณะวิทยากรจากคณะครูโรงเรียนบ้านอี่หล่ำฯ งบประมาณจากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอี่หล่ำฯ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท