หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกเช้าวันพุธก่อนขึ้นเรียน
โดย : admin
อ่าน : 132
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ทุกเช้าวันพุธก่อนขึ้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมชวนกันอ่านวานมาฟังให้แก่นักเรียนทุกคน รูปแบบกิจกรรมแบ่งนักเรียนเป็น ๖ กลุ่มคละชายหญิงอนุบาลถึงประถมปีที่ ๖ นำหนังสือนิทานในห้องสมุดมาอ่านให้ฟังแล้วตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านเป็นประเด็นต่างๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีกล้าแสดงออกและตอบคำถาม ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะน้องๆอนุบาลจะแย่งกันตอบคำถามจากเรื่องที่ได้ฟัง