หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายเตรียมสอบโอเน็ต
โดย : admin
อ่าน : 299
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๕ ลำดวนแดง จัดประชุมปฎิบัติการค่าย O-NET แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓๙ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน ที่โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก โดยมีนางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้ายอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน ครู ๔ คน