ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :444/20 หมู่บ้านสิริมงคล 1 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0956155701
Email :lumdundang@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา