[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บหน่วยราชการ
e-Learning

เว็บไซต์หน่วยงาน ราชการ
ค้นหาจาก google

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
 
          โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดบ้านอี่หล่ำ” ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2463  อยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับอนุญาตจากหลวงราษฎร์บริหาร นายอำเภออุทุมพรพิสัย โดยความร่วมมือของนายแสง  อนุพันธ์ กำนันตำบลอี่หล่ำ มีนายสิงห์ทอง  ปราบภัย  เป็นครูใหญ่  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาฟรี ในปีแรกมีรูใหญ่คนเดียว  การสอนแบ่งออกเป็นสองห้อง คือ ป.1ก และ ป.1ข ผลการเรียนเด็กสอบตกมาก
          ปี พ.ศ. 2464 ครูใหญ่ลาออก  นายอำเภอหาครูหาครูแทนไม่ได้โรงเรียนชะงักไปพักหนึ่ง
          ปี พ.ศ. 2466 จึงตั้งต้นเรียนอีกมีนายคำพันธ์ อนุพันธ์ เป็นครูใหญ่ นายบุญ ปางสุข นายพันธ์ พันธ์ไหล เป็นครู และได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านอี่หล่ำ ไปตั้งที่วัดบ้านโนนยาง ชื่อโรงเรียนประจำตำบลอี่หล่ำ เด็กทั้งตำบลมารวมเรียนแห่งเดียว  ผลการเรียนยังอ่อน
          ปี พ.ศ. 2478  ตั้งโรงเรียนแห่งที่สองที่วัดบ้านโนนน้อย นายมา บุตรราช ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายหนา  ต้นวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลาซิว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ปีนี้ตั้งกองลูกเสือขึ้น และขึ้นตรงต่อกองลูกเสือตำบลโพธิ์ชัย 
          ปี พ.ศ. 2480 เริ่มมีการเรียนการสอนโรงเรียนผู้ใหญ่  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคต้น  ภาคปลาย และแยกกองลูกเสือจากตำบลโพธิ์ชัยมาตั้งกองลูกเสืออิสระมี นายหนา  ต้นวงศ์ ครูใหญ่เป็นผู้กำกับกอง
          ปี พ.ศ. 2493  นายผ่อน  น้อยพรหม ครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านโนนยางมาที่ศาลาวัดบ้านอี่หล่ำ และเชิญชวนครูในกลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านเรียนรวม หาเงินซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ ราคา 1,000 บาท ไว้สร้างโรงเรียน ประชาชนร่วมกันซื้อโต๊ะ-ม้านั่ง จำนวน 25 ชุด เป็นเงิน 600 บาทมอบให้โนโรงเรียน และร่วมบริจาคต้นไม้ แรงงาน ร่วมกันเลื่อยไม้ที่มีผู้บริจาคเพื่อเตรียมสร้างโรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2500 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้วัสดุและแรงงานจากประชาชนผลัดกันมาดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง
          ปี พ.ศ. 2504 ได้ทำการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ปัจจุบัน
          ปี พ.ศ. 2510 ทางราชการอนุญาตให้เปิดเรียนชั้นประถมปลาย ป.5-7 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รุ่นแรกจำนวน 40 คน การเรียนในยุคนี้เจริญมาก
          ปี พ.ศ. 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน แบบ ศก. 04  ขนาด 3 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง
          ปี พ.ศ. 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณอาคารเรียน แบบ ศก. 06  ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 480,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน นายแถม แขมคำ อาจารย์ใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ
          ปี พ.ศ. 2535 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปัทมคัมภ์  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ. 2538 เด็กชายวีระยุทธ  น้อยพรหม  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ. 2540 เด็กหญิงเกศราภรณ์ ขาววิเศษ เด็กหญิงสุกานดา น้อยพรหม เด็กหญิงขนิษฐา พวงศรีและเด็กชายวีระยุทธ น้อยพรหม ได้รับรางยอดเยี่ยมโครงการหนังสือหนึ่งเดียวในโลก จากกระทรวงศึกษาธิการ นางเยาวนิตย์ แขมคำ นางกัลยาณี น้อยพรหม ชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ. 2541 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปัทมคัมภ์  ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
          ปี พ.ศ. 2542 นายคล้าย มีบุญ อาจารย์ใหญ่ ขอลาออกจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม ทางราชการส่งนายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2542 และเด็กชายสุรกิจ เมืองจันทร์ ชนะเลิศทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย ได้ลำดับที่ 4 ของภาค
          ปี พ.ศ. 2543 นางเยาวนิตย์ แขมคำ เป็นครูสอนภาษาไทยดีเด่น สำนักงานคุรุสภา  นางเย็นจิต น้อยพรหม เป็นครูดีเด่นสำนักงานเขตการศึกษา 11 เด็กชายสุรกิจ  เมืองจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ
          ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงต่างประเทศ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาด้านโครงงานและบูรณาการ  คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนจังหวัดไปสัมมนาการประถมศึกษาครบรอบ 20 ปีที่กรุงเทพมหานคร นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นบุคคลต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ จำนวน 423,737 บาท และถังขยะยางรถยนต์ 21 ใบ ราคา 6,250 บาทและการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นจากโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา มูลค่า 3,000 บาท ประสานงานโดยนายธวัช  แขมคำ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล
ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ มูลค่า 100,000 บาท จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออุทุมพรพิสัย ได้รับลานกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ได้รับวัสดุในการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ จากคุณรัมภา  วนากุล และคณะจากกรุงเทพมหานคร มูลค่า 176,000 บาท และขออนุมัติงบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 124,000 และดำเนินการก่อสร้างจนแล้ว
         ปี พ.ศ. 2546 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ คำสั่งที่ 490/2556 ให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545
ปี พ.ศ. 2547 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของสมาคมภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องค์มนตรี
         ปี พ.ศ. 2552 เด็กหญิงศรัญพร ธนศรีรังกูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี     
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 49.94 ได้ลำดับที่ 14 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
          ปี พ.ศ. 2553 เด็กชายศิวกร  ข่วงทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน เด็กหญิงศรัญพร ธนศรีรังกูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงศรัญพร ธนศรีรังกูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย และเด็กหญิงกัลป์สุดา แพงศรีละคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 61.50 ได้ลำดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
           พ.ศ. 2554 นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์ ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นครูสอนดี ประจำตำบลอี่หล่ำ
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 67.12  ได้ลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
          ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 18 เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 69.56  ได้ลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
           ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)ระดับ ดีมาก ทั้งปฐมวัย และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม และวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ  ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 45.67 ได้ลำดับที่ 40 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
           ปี พ.ศ. 2557 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 21 เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดสกลนคร
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 52.64  ได้ลำดับที่ 4 ของโรงเรียนขนาดกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเอนกประสงค์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในการปูกระเบื้อง 540 ตารางเมตร งบประมาณ 250,000 บาท
นางสมใจ ก้อนศิลา นางปวีร์ลดา นางาม และนายไพศาล ปัทมคัมภ์ บริจาคเงิน 30,000 บาทต่อเติมหอประชุมใหญ่สิ้นงบประมาณไป 50,000 บาทโดยได้รับเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธา 20,000 บาท
เด็กหญิงอัลธิกา  หล้าธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ลำดับที่ 1
           ปี 2558  ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ โดยปูกระเบื้อง 225 ตารางเมตร ย้ายโอ่งน้ำ 3 ใบ เทคอนกรีตรอบนอกหอประชุม สิ้นงบประมาณ 91,000 บาท จากงบบริจาคได้รับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล ในการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ ศก.04 ปูกระเบื้องเปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ทั้งอาคาร งบประมาณ 185,000  บาท
ผลการสอบ o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 57.63  ได้ลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
          ปี พ.ศ. 2558  โรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 158  คน  ครู 10 คน ครูวิทยาศาสตร์ 1 คน ครูวิกฤติภาษาอังกฤษ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
           โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน อีกทั้งยังพัฒนาในตัวครูผู้สอนให้มีหลักการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ รักระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า  “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
         ปรัชญา  คติพจน์  ตราประจำโรงเรียน
 
          ปรัชญาประจำโรงเรียน    “  เรียนดี        มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  ”
       
เรียนดี             หมายถึง         ความเอาใจใส่ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ในอันที่จะเสริมสร้าง                                   สติปัญญา ประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
มีวินัย            หมายถึง          การรู้จักปรับตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการ                                                  ปฏิบัติตนเองอย่างเหมาะสม  มีระเบียบวินัย  และมีความ                                                     ภาคภูมิใจในความ เป็นไทย
ใฝ่คุณธรรม       หมายถึง          ความมุ่งมั่นในการทำความดี และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ                                                    และหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ
คติพจน์                              สุวิชาโน  ธนํ   ภวิชุติ     “ ผู้รู้ดีย่อมมีปัญญาหาได้ซึ่งทรัพย์ ”
 
ตราประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
         
 
ตราประจำโรงเรียนที่มีลักษณะดังปรากฏตามรูป มีความหมาย คือ 
           “ ผู้รู้ดี  ย่อมมีปัญญาหาได้ซึ่งทรัพย์
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน               อ.ล.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นจามจุรี
สีประจำโรงเรียน          สีเขียว – สีขาว
 
                                                 สีเขียว      หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความรู้
                                                 สีขาว       หมายถึง   ปัญญาอันบริสุทธิ์